OSP Koszuty Ochotnicza Straż Pożarna Koszuty

Nie dodano obrazkaZarząd OSP Koszuty:

Prezes - dh Marcin Przybylski,
Naczelnik - dh Piotr Bandosz,
Z-ca Naczelnika - dh Grzegorz Juskowiak
Sekretarz - dh Marcin Raimann,
Skarbnik - dh Krzysztof Rozmiarek,
Gospodarz - dh Mateusz Konik,
Członek Zarządu - dh Michał Konik,
Członek Zarządu - dh Marta Raimann.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - dh Dominik Górecki,
Z-ca Przewodniczącego - dh Roman Turoń,
Sekretarz - dh Przemysław Szafraniak,
Członek - dh Roman Górecki.

 

Historia OSP Koszuty
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszutach powstała w 1947 r. Współzałożycielami jednostki byli kpt. Gorzelańczyk – komendant powstającej Komendy Straży Pożarnych w Środzie Wlkp. oraz dh J. Rajkowski – działacz Ochotniczego Pożarnictwa.
Pierwszym prezesem, a zarazem komendantem został M. Grześkowiak. Wyposażenie jednostki stanowił podręczny sprzęt w postaci wiader i łopat. Po roku działalności dzięki staraniom zarządu, otrzymano sikawkę ręczną. W 1964 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przydzieliła motopompę M-400, natomiast Zarząd Kółka Rolniczego z Koszut przekazał do dyspozycji jednostki OSP Koszuty przyczepę ciągnikową służącą do przewozu sprzętu pożarniczego oraz sekcji gaśniczej. W dalszym ciągu przy gaszeniu niewielkich pożarów używano wspomnianej sikawki ręcznej.
Lata 70-te charakteryzowały się intensywnym rozwojem jednostki. Rozpoczęto budowę remizy. Otrzymano nowy sprzęt w postaci motopompy M-800. W 1976 r. jednostka OSP Koszuty otrzymała pierwszy pojazd gaśniczy. Był to Żuk GLM 8 (rok prod. 1969). W tym okresie działały 2 sekcje MDP.
W roku 1980 r. prezes OSP M. Mikołajczak wystąpił z wnioskiem o nadanie sztandaru. Jego przekazanie nastąpiło 2 lata później, podczas uroczystości z okazji 35-lecia działalności jednostki, na ręce nowo wybranego prezesa OSP Koszuty R. Zandeckiego. W 1997 r. świętowano 50-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszutach.
W 2008 r. w jednostce nastąpiły poważne zmiany. Oddano do użytku nową 2-stanowiskową remizę. Znajduje się ona w tym samym budynku co poprzednia lecz w jego południowej części. W tym samym roku zakupiono nowy pojazd gaśniczy Magirus Deutz 90M GLBAM 1,5/32/8 (rok prod. 1980). Sprzęt znajdujący się na pojeździe to: motopompa PO-5, motopompa półszlamowa, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy oraz statyw oświetleniowy. W 2009 r. jednostka otrzymała kolejny pojazd gaśniczy Jelcz 004 GCBA 6/32 (rok prod. 1986) przekazany z OSP Brodowo. Równocześnie na zasłużoną emeryturę przeszedł Żuk. Pozostał on jednak w Koszutach do 2012 r., kiedy został sprzedany prywatnej osobie (garażował w starej remizie).
Na początku 2018 roku w jednostce służbę rozpoczął nowy pojazd ratowniczo gaśniczy Star M55 GLBA-Rt 1,3/16 (rok prod. 2003). Zastąpił on 38-letniego Magirusa, którego stan techniczny z roku na rok znacznie się pogarszał.
Obecnie jednostka OSP Koszuty liczy 55 członków (w tym 12 członków wspierających oraz 11 kobiet). W akcjach ratowniczych uczestniczyć może 20 strażaków (w tym 7 kierowców), wśród których wszyscy posiadają kurs ratownictwa technicznego, 8 posiada kurs dowódców, 2 posiada kurs naczelników a 18 posiada kurs KPP. Wszyscy druhowie ukończyli kurs ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, a 2 druhów posiada uprawnienia sternika motorowodnego (stan na 21.09.2020 r.)

Z roku na rok wzrasta liczba działań ratowniczych, w których uczestniczą druhowie z OSP Koszuty. Liczby te pokazują jak ważna jest rola naszej jednostki. Intensywny rozwój w ostatnich latach zachęca Nas jeszcze bardziej do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.
Jednostka OSP Koszuty intensywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi i regionu. Poczet sztandarowy uczestniczy w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych. Dla członków OSP organizowane są wycieczki (m. in. do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach), dla mieszkańców Koszut w 2012 i 2017 r. zorganizowano festyn z okazji dnia strażaka. W latach 2012, 2013 oraz 2015 jednostka OSP Koszuty zorganizowała turnieje piłki nożnej dla jednostek OSP z powiatu średzkiego. W czerwcu 2014 r. nasz pojazd – Magirus uczestniczył w paradzie zabytkowych pojazdów strażackich podczas obchodów 40-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, natomiast w listopadzie 2016 r. prezentowany był na targach pojazdów zabytkowych Retro Motor Show w Poznaniu.

Źródło: historia z lat 1947-1997 utworzona na podstawie zbiorów R. Zandeckiego, opracowanie własne

Najcześciej czytane na naszej stronie